Hạt giống cúc lá nhám mix Phú Nông

30,000 

  • Số lượng hạt/gói: 1G.
  • Thời gian nảy mầm: 3 – 5 ngày.
  • Thời gian thu hoạch: 60 – 70 ngày.
  • Khí hậu trồng: thích hợp khí hậu Việt Nam.
  • Xuất xứ: Phú Nông, Việt Nam.
  • Chiều cao cây 50 – 60 cm.
  • Tỉ lệ nảy mầm: >85%

Hết hàng