Hạt giống hoa mười giờ Mỹ trắng kép 50 hạt

30,000 

  • Số lượng hạt/gói:50 gói.
  • Thời gian nảy mầm: 7-21 ngày.
  • Thời gian thu hoạch: 60 ngày.
  • Khí hậu trồng: nhiệt đới, ôn đới.
  • Xuất xứ: Hoa Kỳ.
  • Tỉ lệ nảy mầm: >85%

Hết hàng