Hạt Giống Hoa Hồng Ri Nhiều Màu RD 844

15,000 

  • Độ sạch lớn hơn hoặc bằng 99%.
  • Khả năng nảy mầm từ 85% trở lên.
  • Độ ẩm 10% trở xuống.
  • Khối lượng tịnh: 10 hạt.