Giống hoa mười giờ Mỹ kép mix nhiều màu (Portulaca)

30,000 

  • Xuất xứ: Mỹ.
  • Tỉ lệ nảy mầm > 70%.
  • Nhiệt độ sinh trưởng 14 – 37⁰C.
  • Thời điểm thu hoạch 60 ngày.
  • Lai/ Thụ Phấn Chéo Truyền Thống.
  • Độ khó dễ trồng dễ.
  • Vị trí trồng nắng 100% hoặc 1 phần bóng râm.