Hạt giống hoa mười giờ Mỹ kép mint F1 cực hiếm

30,000 

  • Số lượng hạt/gói: 100 hạt.
  • Thời gian nảy mầm: 7-21 ngày.
  • Thời gian thu hoạch: 60 ngày.
  • Khí hậu trồng: khí hậu Việt Nam.
  • Xuất xứ: Mỹ.
  • Tỉ lệ nảy mầm: >70%

Hết hàng