Hạt giống hoa mười giờ Mỹ hồng kép 50 hạt

30,000 

  • Số lượng hạt/gói: 50 hạt.
  • Thời gian nảy mầm: 7-21 ngày.
  • Thời gian thu hoạch: 60 ngày ngày.
  • Khí hậu trồng:
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Tỉ lệ nảy mầm: >85%