Nông Sản Việt là gì?

  • Nông sản Việt Nam rất đa dạng và phong phú, với mục tiêu phân phối những sản phẩm nông sản sạch đến tay người tiêu dùng. Chinh Garden là kênh tiêu thụ nông sản Việt, giúp nông dân Việt Nam chút bớt gánh nặng đầu ra.