Nông Sản Việt là gì?

  • Nông sản Việt Nam rất đa dạng và phong phú, với mục tiêu phân phối những sản phẩm nông sản sạch đến tay người tiêu dùng. Chinh Garden là kênh tiêu thụ nông sản Việt, giúp nông dân Việt Nam chút bớt gánh nặng đầu ra.

Nông sản gồm những gì?

  • Nông sản là những sản phẩm hoặc bán thành phẩm của ngành sản xuất hàng hóa thông qua gây trồng và phát triển của cây trồng. Sản phẩm nông nghiệp bao gồm nhiều nhóm hàng thực phẩm, tơ sợi, nhiên liệu, nguyên vật liệu, dược phẩm và ma túy bất hợp pháp (thuốc lá, cần sa), các sản phẩm độc đáo đặc thù.