Hạt giống hoa mười giờ Mỹ kép nở siêu lâu mix 200 hạt

30,000 

  • Số lượng hạt/gói: 200 hạt.
  • Thời gian nảy mầm: 7-14 ngày.
  • Thời gian thu hoạch: 60 ngày.
  • Khí hậu trồng: thích hợp khí hậu Việt Nam.
  • Xuất xứ: Hoa Kỳ.
  • Tỉ lệ nảy mầm: >70%

Hết hàng