Hạt giống hoa Dạ Yên Thảo gân mix Phú Nông

30,000 

  • Số lượng hạt/gói:15 hạt.
  • Thời gian nảy mầm: 3-5 ngày.
  • Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày.
  • Khí hậu trồng: quanh năm.
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tỉ lệ nảy mầm: >85%

Hết hàng