Giống hoa sao nhái loa kèn RD 870 star lillies flower

30,000 

  • Trồng quanh năm, thích hợp trồng chậu hay trồng thảm.
  • Nảy mầm: 10-14 ngày sau gieo.
  • Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày.
  • Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-50 ngày.

Hết hàng