Hạt giống hoa sao nhái đơn mix Phú Nông 10 hạt

30,000 

  • Số lượng hạt/gói: 10 hạt.
  • Thời gian nảy mầm: 10 – 15 ngày.
  • Thời gian thu hoạch: 45 – 65 ngày.
  • Khí hậu trồng: Quanh năm.
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Tỉ lệ nảy mầm: >85%

Hết hàng