Hạt giống hoa Dạ Yên Thảo trơn Mix Phú Nông 30 hạt

20,000 

  • Số lượng hạt/gói: 30 hạt.
  • Thời gian nảy mầm: 4-5 ngày.
  • Thời gian thu hoạch: 50-60 ngày.
  • Khí hậu trồng: quanh năm.
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tỉ lệ nảy mầm: >85%