Hạt Giống Hoa Mười Giờ Mỹ Kép Vàng Gold

30,000 

  • Portulaca grandiflora
  • Nhiệt độ sinh trưởng 14 – 37⁰C
  • Thời điểm thu hoạch 60 ngày
  • Vị trí trồng nắng 100% hoặc 1 phần bóng râm
  • Xuất xứ USA
  • Tỉ lệ nảy mầm > 70%