Hạt giống hoa mai địa thảo cherry Phú Nông 10 hạt

30,000 

  • Số lượng hạt/gói: 10 hạt.
  • Thời gian nảy mầm: 3 – 5 ngày.
  • Thời gian thu hoạch: 45 – 50 ngày.
  • Khí hậu trồng: thích hợp khí hậu Việt Nam.
  • Xuất xứ: Phú Nông, Việt Nam.
  • Chiều cao cây 25 – 30cm.
  • Tỉ lệ nảy mầm: >85%

Hết hàng