Hạt giống hoa Dạ Yên Sọc Thảo Phú Nông

30,000 

  • Số lượng hạt/gói: 0.05g
  • Thời gian nảy mầm: 5-7 ngày.
  • Thời gian thu hoạch: 70-75 ngày.
  • Khí hậu trồng: quanh năm.
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tỉ lệ nảy mầm: >85%

Hết hàng