Hạt giống hoa bất tử

30,000 

  • Đơn vị tính: gói.
  • Số lượng hạt/gói: 0.03g.
  • Thời gian nảy mầm: 10-15 ngày.
  • Thời gian thu hoạch: 85-90 ngày.
  • Khí hậu trồng: khoảng từ 18 – 26 độ C.
  • Xuất xứ: Việt Nam.
  • Tỉ lệ nảy mầm: >85%

Hết hàng