Hình thức thanh toán

  • Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng
  • Chuyển khoản vào các tài khoản của Chinh Garden

Vietcombank

  • Tên tài khoản: NGUYỄN VĂN CHINH
  • Số tài khoản: 036 100036 2219
  • Chi nhánh: Vietcombank Yên Lạc – Vĩnh Phúc