Hạt Giống hoa vạn thọ cao RD 842 – RD 854

15,000 

  • Cho hoa sau 68-72 ngày sau khi gieo,trồng quanh năm.