Hạt giống hoa mười giờ mix Phú Nông

30,000 

  • Số lượng hạt/gói: 0.5gram
  • Thời gian nảy mầm: 7-10ngày.
  • Thời gian thu hoạch: 55-60 ngày.
  • Khí hậu trồng: quanh năm.
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tỉ lệ nảy mầm: >85%

Hết hàng