Hạt giống hoa bông phấn

30,000 

Đơn vị tính: Gói

Khối lượng: 1g

Thời gian ra hoa: Quanh năm

Thời gian nảy mầm: Sau 5-7 ngày

Tỷ lệ nảy mầm: > 85%

Tên khoa học: Mirabilis jalapa

Hết hàng