Hạt giống cúc sao băng Phú Nông

15,000 

  • Số lượng hạt/gói: 0.1G.
  • Thời gian nảy mầm: 3 – 5 ngày.
  • Thời gian thu hoạch: 40 – 50 ngày.
  • Khí hậu trồng: thích hợp khí hậu Việt Nam.
  • Xuất xứ: Phú Nông, Việt Nam.
  • Chiều cao cây 25 – 35 cm.
  • Tỉ lệ nảy mầm: >85%.
  • Loại cây/hạt: hạt giống cúc sao băng.