Cách trồng trầu bà thủy sinh giúp lọc không khí

Cách trồng trầu bà thủy sinh giúp lọc không khí đơn giản tại nhà. Có thể tận dụng chai lọ, plastic botton… để trồng trầu bà trong nước. Trầu bà rất dễ sống. Chỉ cẩn cắt lá cắm xuống nước là sẽ phát triển thành cây con. Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *